IREN GULE
Verk Om Curriculum Vitae Kontakt

Forgjengeligheten og minnets utholdenhet

Iren Gule arbeider med hukommelse og individualitet, med sårbarheten og den generelle anelse av / spor av menneskelig eksistens og menneskets tilknytning og plass i sin egen tid - på en symbolsk, konseptuell eller direkte måte. Ofte med metaforisk bruk av funnede gjenstander og resirkulerte materialer som har i seg anonymitet, tilfeldighet, forfall, tap og dødsfall.

Refleksjoner og en gjenoppbygging av hukommelsens spor som finnes iboende i materialene og bearbeidelsen. Verkene har i seg elementer av mytologi og en slags subjektiv arkeologi , personlig historie, tanker og følelser.

Iren Gule arbeider med en palett som er fargefattig og ærlig - den består hovedsakelig av den naturlige iboende fargen på materialene og den som oppstår i prosesseringen. Enkle og grunnleggende materialer som gjennomgår en slags alkymi og transformasjon der de binder seg til en forening. Nyanser som har overtoner av minne og er en del av minnesporene som finnes i verkene hennes.

Verk som skaper spirer til ettertanke og innsikt i perioden mellom avgang og ankomst. Fødsel og død.