IREN GULE
Verk Om Curriculum Vitae Kontakt

Jeg arbeider med sårbarheten og den generelle anelse og spor av menneskelig eksistens og menneskets tilknytning og plass i sin egen tid - på en symbolsk, konseptuell eller direkte måte. Ofte med metaforisk bruk av funnede gjenstander og resirkulerte materialer som har i seg anonymitet, tilfeldighet, forfall, tap og minner.

Voks er et materiale som har vært svært viktig i mine verk helt siden jeg begynte å bruke voks i mine arbeider mens jeg studerte ved SHKD. Jeg har også fra den tid av vært sponset av Exxon Mobil med forskjellige vokstyper og da spesielt petroliumsvokser.

Mine verk har i seg elementer av mytologi og en slags subjektiv arkeologi, personlig historie, tanker og følelser. Kunsten og livet er for meg en uadskillelig ting hvor jeg verdsetter høyt verkene sin integritet, sjel og den grunnleggende intuitive ide.

Prosessen og bearbeidelsen av materialene har for meg i seg en sterk følelse av ærlighet der jeg sjelden tilsetter farge men beholder den naturlige klang som er iboende i materialet eller som oppstår i bearbeidelsen - nedbryting og gjenoppbygging.

Iren Gule