IREN GULE
Verk Om Curriculum Vitae Kontakt

The Other 2009

Laserjet trykk overført til silketyll og bomullsgas, på speil, lerret og blindramme.

Installasjon bestående av Serie av 28 bilder - Størrelse varierende - alle bilder er h30cm x b21cm

Galleri Trafo Asker 2009.

Galleri Trafo Asker 2009.

Utgangspunkt for serien:

Foto av en monitor/TV-skjerm inne i et lokale av mennesker som står i kø utenfor i London, 1990. Fotoet er som det ble fremkalt uten manipulering eller bruk av filter. Ansiktet i sentrum av bildet - som har en likhet med Leonardo da Vinci's Mona Lisa - ble gradvis morphet sammen med Mona Lisa, hvor de på forskjellige stadier går over i hverandre mer og mindre, og gir en overgang og grader av svak forandring i utrykket. De tynne transparente materialene silketyll og bomullsgas med print er blitt lagt i flere lag hvor de derigjennom også morphes - går over i hverandre. Ved stedvis bruk av speil under de transparente materialene ser betrakteren sin egen refleksjon i bildeflaten, i The Other.

The Other

She invented a face for herself.
Behind it,
she lived, died, and was resurrected
many times.
Her face
now has the wrinkles from that face.
Her wrinkles have no face.


El Otro

Se inventó una cara.
Detrás de ella
vivió, murió y resucitó
muchas veces.
Su cara
hoy tiene las arrugas de esa cara.
Sus arrugas no tienen cara.

- Octavio Paz

Arbeidsprosess i Atelier i Drammen.